Procházka Libeň » Vysočany (30.1.2016)

(konalo se, původní pozvánku nechávám níže na památku)


Rád bych vás pozval na první komentovanou procházku pořádanou pod hlavičkou „Matička Metropolis“.

Uvidíte:

  • libeňskou synagogu
  • Hrabalovu zeď, jeho kočky a psací stroj
  • nouzovou kolonii a výhled z vrchu Hájek
  • železniční mosty (možná na nich zápózuje i pár vlaků) a odvrácenou stranu Nádraží Vysočany

Už neuvidíte:

  • přejezd na Palmovce a Dolní nádraží v Libni
  • dům, ve kterém bydlel Bohumil Hrabal
  • osadu Podvinní a vysočanské vinice

Sraz 30.1.2015 v 14.00 na Palmovce v metru.

S sebou dobrou obuv (místy to klouže), fotoaparát a zvědavost.

Trasa je dlouhá přibližně 3.5km a překonává jeden výraznější kopec. Prošel jsem ji za hodinu.

V případě špatného počasí nebo nízké účasti se akce ruší. Počet účastníků omezen, při přeplnění ohlásím, kdo jde.


První procházka se vydařila. Počasí spolupracovalo. Účastníkům děkuji za pozornost.

Začali jsme na Palmovce, v místech kde bydlel Bohumil Hrabal:

Hrabalova zeď

Pokračovalo se přes nouzovou kolonii na vrchu Hájek:

Nouzová kolonie Kotlaska

A skončili jsme v temném podchodu pod Nádražím Vysočany:

závěrečné foto

Mapa