Libeňský přístav a okolní toky (15.5.2016)

(konalo se)

Procházka na pomezí Vinohrad a Vršovic (13.3.2016)

(konalo se)