Procházka na pomezí Vinohrad a Vršovic (13.3.2016)

(konalo se)